Flash: Barry Allen'ın Dönüşü
Çeviri: Hielo
Balonlama ve Grafik: House&Glint
Kapak: Glint
Redaksiyon: AAD & Hellbazer

Share on Google Plus